Strona główna
Strona główna
o firmie
oferta
nasze osiągnięcia
portfolio
kontakt
A A A

Nasze sztandarowe inwestycje

 • Budowa wodociągu tranzytowego "LUBACHÓW-PIESZYCE-DZIERŻONIÓW-BIELAWA"

  1. ETAP I -  3,7 km wodociągu Dz560mm PE/DN500mm żel. z Bystrzycy Górnej do  Bojanic w powiecie świdnickim.

  2. ETAP II - 4,9 km wodociągu Dz560/400mm PE/DN500/400mm żel. od granicy z powiatem świdnickim do Pieszyc w powiecie dzierżoniowskim.

  3. ETAP III - 4,3 km wodociągu Dz560mm PE/DN500mm żel. z Bojanic do Lutomii Dolnej  przy granicy z powiatem dzierżoniowskim.

  4. ETAP Va - 2,0 km wodociągu 400mm PE/400mm żel.  z Pieszyc do Bielawy w powiecie dzierżoniowskim.

 • Przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków na osiedlach we Wrocławiu

  1. Przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków na osiedlu POLANOWICE i SOŁTYSOWCE we Wrocławiu.

  2. Przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków na osiedlu KOWALE we Wrocławiu

 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w JURCZYCACH

  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurczycach

  ETAP I - Rozbudowa i przebudowa obiektów umożliwiająca oczyszczanie ścieków dopływających w wielkości Q = do 2900 m3/d,  24500 RLM

  ETAP II - Rozbudowa i przebudowa obiektów umożliwiająca oczyszczanie ścieków dopływających w wielkości Q = do 3560 m3/d,  34200 RLM

 • Oczyszczalnia ścieków przemysłowych - NITROERG S.A

  Oczyszczalnia ścieków przemysłowych na terenie NITROERG S.A w Krupskim Młynie na 125000 RLM;

 • Oczyszczalnia ścieków dla miasta PLESZEWA

  Oczyszczalnia ścieków dla miasta PLESZEWA o wydajności docelowej Q = 6000 m3/d.

 • Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej

  Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej dla miejscowości: KARPACZ, KARPACZ GÓRNY, BUKOWIEC, DĄBROWICA, KOSTRZYCA, ŁOMNICA, MIŁKÓW, ŚCIĘGNY, WOJANÓW-BOBRÓW, MYSŁAKOWICE.

  - kanalizacja grawitacyjna ø 200÷500 mm o długości L = 140 km, wraz  z pompowniami głównymi szt. 6 i pompowniami sieciowymi szt. 61, z rurociągami tlocznymi ø 63÷315 mm o długości L = 24 km.

 • Podczyszczalnia ścieków własnych w KOZIEGŁOWACH

  Podczyszczalnia ścieków własnych na terenie centralnej oczyszczalni ścieków w KOZIEGŁOWACH o wydajności maksymalnej Q = 260 000 m3/d.

 • Modernizacja pompowni systemu wody przemysłowej i wód pochłodniczych PCC „Rokita”

  Modernizacja pompowni systemu wody przemysłowej i wód pochłodniczych PCC „Rokita” w BRZEGU DOLNYM

  • zadanie 1, pompownia wysokiego ciśnienia stacji wodnej „ODRA”, o wydajności maksymalnej Q = 3000 m3/h;
  • zadanie 2, pompownia wód pochłodniczych IIo„H-42”, o wydajności maksymanej  Q = 3500 m
 • Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej we WROCŁAWIU

  Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej wraz z odbudową dróg oświetlenia na osiedlu OPORÓW we WROCŁAWIU PROGRAM ISPA

  - kanalizacja sanitarna ø 200÷300 mm  o długości L = 11,0 km,
  - kanalizacja deszczowa ø 300÷1000 mm o długości L = 5,5 km,
  - sieć wodociągowa o średnicy ø 110÷300 mm o długości L = 4,0 km.
  - sieć gazowa ø 160 mm o długości L = 0,5 km,
  - kanalizacja teletechniczna o długości L = 0,5 km
  - sieć oświetlenia drogowego o długości L = 7,0 km
  - drogi osiedlowe o długości L = 7 km.

 • Budowa Magistrali Wodociągowej Północnej we WROCŁAWIU

  Budowa Magistrali Wodociągowej Północnej we WROCŁAWIU

  - zadanie 2, etap IIb - ø 800 mm  o długości L = 3,7 km,
  - zadanie 2, etap IIa - ø 800 i ø 400 mm o długości L = 3,3 km,
  - zadanie 2, etap Ic -  ø 800 i ø 500 mm o długości L = 1,0 km.
  - zadanie 1, etap Ib -  ø 800 i ø 600 mm o długości L = 3,3 km,
  - zadanie 1, etap Ia -  ø 800 i ø 200 mm, o długości L = 2,8 km.

 • Remont magistrali wodociągowej we WROCŁAWIU

  Remont magistrali wodociągowej od ul. Księża Wielkiego do pompowni przy ul. Bystrzyckiej we WROCŁAWIU

  • zadanie 2 „Nitka Południowa”
    - renowacja magistrali ø 1000 i 1200 mm metodą cementowania na długości L = 6,5 km
    - renowacja magistrali ø 1200 i 1400 mm metodą relinigu na długości L = 3,2 km
  • zadanie 3 „Nitka Północna”   
    - renowacja magistrali 1200 mm metodą cementowania na długości  L = 7,0 km
    - renowacja magistrali ø 1000 mm metodą relinigu na długości L = 2,3 km.
 • Wykonanie zasilania wodociągu gminnego w RACIBORZU

  Wykonanie w gminie LUBOMIA zasilania wodociągu gminnego w wodę z miasta RACIBÓRZ

                        - sieć wodociągowa o średnicy ø 225 mm o długości L = 10,6 km.

 • Kompleksowa modernizacja WROCŁAWSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO

  Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej oraz ciepłowniczej wraz technicznymi budowlami towarzyszącymi na obszarach A, B, C, WROCŁAWSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO

  - kanalizacja sanitarna ø 200÷250 mm  o długości L = 1,0 km,
  - kanalizacja deszczowa ø 250÷1000 mm o długości L = 4,2 km,
  - sieć wodociągowa o średnicy ø 90÷225 mm o długości L = 8,5 km,
  - sieć gazowa ø 100÷125 mm o długości L = 3,4 km,
  - kanalizacja teletechniczna o średnicy ø 90 mm o długości L = 11,5 km.

 • Kolektor deszczowy SWARZĘDZ-POŁUDNIE

  Kolektor deszczowy SWARZĘDZ-POŁUDNIE do Stawów Antonińskich kolektory ø 1.40m i ø 1,20m z oczyszczalnią wód opadowych Q 1100dm3/s, zbiornikiem retencyjnym Vc= 5363m3 i wylotem do rzeki Cybina.

 • Sieć wodociągowa w BOLESŁAWCU

  Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową w BOLESŁAWCU.

  Sieć wodociągowa Dz110÷200 mm o długości L = 14,6 km

 • Oczyszczalnia ścieków w DOBRZYCY

  Oczyszczalnia ścieków w DOBRZYCY o wydajności docelowej Q= 650 m3/d

 • Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna w gminie JARACZEWO

  Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna w gminie JARACZEWO.

  - oczyszczalnia o wydajności docelowej Q = 1650 m3/d,
  - kanalizacja grawitacyjna ø 200 mm o długości L = 27 km;
  - 26 pompowni sieciowych z rurociągami tłocznymi ø 63÷315 mm o długości L = 19 km.

 • Oczyszczalnia ścieków w SIECHNICACH

  Oczyszczalnia ścieków w SIECHNICACH o przepustowości Q = 1800 m3/d z możliwością rozbudowy do Q = 3600 m3/d.

webdesign by kontika.com
Copyright © 2010 www.biprowod.wroclaw.pl
powered by quick.cms