Strona główna
Strona główna
o firmie
oferta
nasze osiągnięcia
portfolio
kontakt
A A A

GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI

Oferujemy usługi w zakresie gospodarki wodami opadowymi realizując projekty związane z odprowadzaniem wód deszczowych z terenów miejskich i przemysłowych  wraz z ich oczyszczaniem i odprowadzaniem do odbiornika. W szczególności z użyciem zaawansowanych technologii, w tym bezwykopowych, wykonujemy projekty budowy nowych oraz modernizacji istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej wraz z obiektami: kolektory, kanały z przyłączami, rurociągi tłoczne oraz pompownie, przelewy burzowe i separatory. W zakresie ochrony wód realizujemy projekty budowy urządzeń oczyszczających wody deszczowe i projekty wylotów do odbiornika. Oferujemy w powyższym zakresie kompleksową wielobranżową dokumentację o różnym stopniu szczegółowości:

 • opinie techniczne, koncepcje, analizy techniczno-ekonomiczne;
 • operaty wodnoprawne;
 • raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót       budowlanych oraz dokumentację kosztorysową;
 • dokumentacje w zakresie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych:      opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, projekty geotechniczne    oraz    dokumentacje geologiczno-inżynierskie;
 • instrukcje rozruchu i eksploatacji obiektów technologicznych.
 • webdesign by kontika.com
  Copyright © 2010 www.biprowod.wroclaw.pl
  powered by quick.cms