Strona główna
Strona główna
o firmie
oferta
nasze osiągnięcia
portfolio
kontakt
A A A

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Oferujemy usługi w zakresie gospodarki ściekowej realizując projekty związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. W szczególności z użyciem zaawansowanych technologii, w tym bezwykopowych, wykonujemy projekty budowy nowych oraz modernizacji istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i przemysłowej wraz z obiektami: kolektory, kanały z przyłączami i rurociągi tłoczne oraz pompownie i komory technologiczne. W zakresie ochrony wód i gleby realizujemy projekty budowy oczyszczalni przydomowych  oraz oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych o dowolnej przepustowości. Oferujemy w powyższym zakresie kompleksową wielobranżową dokumentację o różnym stopniu szczegółowości:

 • opinie techniczne, koncepcje, analizy techniczno-ekonomiczne;
 • operaty wodnoprawne;
 • raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót       budowlanych oraz dokumentację kosztorysową;
 • dokumentacje w zakresie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych:      opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, projekty geotechniczne   oraz    dokumentacje geologiczno-inżynierskie;
 • instrukcje rozruchu i eksploatacji obiektów technologicznych
 • webdesign by kontika.com
  Copyright © 2010 www.biprowod.wroclaw.pl
  powered by quick.cms