Strona główna
Strona główna
o firmie
oferta
nasze osiągnięcia
portfolio
kontakt
A A A

Oferta

OFERUJEMY:

 • Koncepcje programowo-przestrzenne
 • Projekty budowlane i wykonawcze
 • Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Studia wykonalności
 • Operaty wodno-prawne
 • Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Doradztwo techniczne i ekspertyzy

 

oferujemy usługi w zakresie:

 • Gospodarki wodnej
 • Gospodarki ściekowej
 • Gospodarki wodami opadowymi
 • Renowacji sieci wod-kan
 • Budowy dróg wraz z infrastrukturą

 

ZAPEWNIAMY:

 • nowoczesne rozwiązania projektowe w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, dostosowane do współczesnych wymogów ochrony środowiska oraz oczekiwań i możliwości klienta,
 • terminowość i wysoką jakość realizowanych prac,
 • usługi rzeczoznawstwa z zakresu bhp, ergonomii i zabezpieczeń przeciwpożarowych

 

webdesign by kontika.com
Copyright © 2010 www.biprowod.wroclaw.pl
powered by quick.cms