Strona główna
Strona główna
o firmie
oferta
nasze osiągnięcia
portfolio
kontakt
A A A

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI

Oferujemy usługi w zakresie Studium wykonalności inwestycji, określając cele projektu, sposób ich osiągania i warunki realizacji. Identyfikujemy możliwości inwestycyjne w oparciu o wymogi wykonalności i trwałości efektów projektu. Pokazujemy zasadność realizowanego przedsięwzięcia. W szczególności w ramach SWI wykonujemy szereg analiz:  analizę instytucjonalną i prawną wykonalności projektu, analizę wariantów, analizę techniczną i technologiczną  oraz analizę finansową i ekonomiczną.

webdesign by kontika.com
Copyright © 2010 www.biprowod.wroclaw.pl
powered by quick.cms