Strona główna
Strona główna
o firmie
oferta
nasze osiągnięcia
portfolio
kontakt
A A A

GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI

Najnowsze projekty: 

 • Budowa kolektora deszczowego w łączniku ul. Przyjaźni i Racławicka we Wrocławiu – zadanie 1.
 • Ważniejsze realizacje w działalności Biura:

 • Odprowadzenie wód deszczowych z ul. Strączkowej i części ul. Gałczyńskiego we Wrocławiu.
 • Kolektor deszczowy Swarzędz – Południe do Stawów Antonińskich kanały ø 1.40m i ø 1,20m z    oczyszczalnią i zbiornikiem retencyjnym.
 • Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla Oporów we Wrocławiu w ramach IPSA  (od ø 0.30 do    ø 1.20m z dwoma oczyszczalniami i wylotami do rzeki Ślęzy).
 • Kanał deszczowy ø 1.40m od ul. Mokronoskiej do wylotu do rzeki Ślęzy we Wrocławiu z    oczyszczalnią wód opadowych.
 • Wymiana odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej w Bolesławcu.
 • Remont zamknięć  przeciwpowodziowych na przelewach burzowych we Wrocławiu (dziesięć    zamknięć na kanałach przełazowych ). 
 • Sieć kanałów deszczowych z przelewami burzowymi, oczyszczalniami i pompownią wód    opadowych  w ramach: Budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej i    ciepłowniczej wraz z technicznymi budowlami towarzyszącymi na obszarach A, B, C    Wrocławskiego Parku Przemysłowego.
 • Koncepcja oczyszczalni wód deszczowych z terenu WSM „Krotoszyn”.
 •  

  webdesign by kontika.com
  Copyright © 2010 www.biprowod.wroclaw.pl
  powered by quick.cms