Strona główna
Strona główna
o firmie
oferta
nasze osiągnięcia
portfolio
kontakt
A A A

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

 

Najnowsze projekty: 

 • KONCEPCJA uporządkowania gospodarki ściekowej dla Zakładów Chemicznych "NITRO-CHEM" S.A. w Bydgoszczy
 • Budowa grawitacyjnego zagęszczacza osadów i wymiana zagęszczarek na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu.
 • Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kosorowicach w ramach projeku "Trias Opolski" - ochrona zbiornika wód podzienmnych dla aglomeracji Ople, Prószków i Tarnów Opolski - ETAP II.
 • Budowa układu odprowadzenia ścieków z osiedla Marszowice Malownicze we Wrocławiu.
 • Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej na odcinku PSARY-WROCŁAW wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • KONCEPCJA Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Szkalrskiej porębie przy ul. Hofmana pod kątem usuwania związków biogennych.
 • Przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków na osiedlu KOWALE we Wrocławiu.
 • Przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków na osiedlu POLANOWICE i SOŁTYSOWICE we Wrocławiu.
 • Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Kutrzeby we Wrocławiu wraz z wykonaniem zmiany pozwolenia na budowę.
 • Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej Swarzędza i budowa kanalizacji sanitarnejw Łowęcinie i Gortatowie wraz z przepompowniami ścieków
 • Ważniejsze projekty w działalności Biura:

 • Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Jurczycach” 
 • Budowa obiegu wód technologicznych do produkcji papieru na terenie Zakładu JACK-POL sp z o. o.
 • Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na potrzeby Nowego    Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu.
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bieńkowice we Wrocławiu.
 • Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biały Kościół, Szczodrowice, Strzegów.
 • Koncepcja dostosowania oczyszczalni ścieków w Kątach Wrocławskich do wymogów    Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2009 r; dla RLM>15000.
 • Koncepcja uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie ograniczonym ul. Stoczniowców ’70    a Potokiem Żakowskim – odnogami A i B w Tychach.
 • Oczyszczalnia ścieków „Prusice” w Pietrowicach Małych wraz z wylotem do odbiornika  - rzeki    Struga I.
 • Instalacja zatężania ługów posiarczynowych powstających w czasie produkcji na Terenia Z.CH.    NITROCHEM w Bydgoszczy.
 • Projekt rurociągu kwasu solnego zasilającego zbiornik magazynowy H-18C w Z.CH. ROKITA w    Brzegu Dolnym.
 • Projekt rurociągu ługu sodowego z wykorzystaniem istniejącego odcinka po wodzie    zdemineralizowanej.  
 • Modernizacja części technologicznej przepompowni ścieków Polanka we Wrocławiu przy ul.    Bałtyckiej 8.
 • Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziadowa Kłoda.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stradomia Dolna w gminie Dziadowa Kłoda.
 • Budowa przepompowni ścieków sanitarnych usytuowanej na ciągu – ul. Granicznej 13 we    Wrocławiu.
 • Przebudowa pompowni Muchobór Mały we Wrocławiu
 • Oczyszczalnia ścieków dla zakładów CARGILL w Bielanach Wrocławskich.
 • Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej Swarzędza i budowa kanalizacji sanitarnej w Łowęcinie i    Gortatowie wraz z przepompowniami ścieków Gortatowo, Łowęcin, Swarzędz.
 • Kanalizacja sanitarna w Węglińcu ul. Mickiewicza, ul. Piłsudskiego i  ul. Kolejowa.
 • Podczyszczania odcieków własnych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. 
 • Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami – etap I w Wilczycach;
 • Ocena projektu „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Kątach Wrocławskich” 
 • Koncepcja Modernizacji stacji uzdatniania wody Konarzew i pompowni sieciowej w Pieprzycach.
 • Koncepcja kanalizacji sanitarnej w gminie Mietków z rozbudową oczyszczalni ścieków w    Mietkowie.
 • Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap II. Zadanie AI/I – Sieci osiedlowe    Strachocin-Wojnów.
 • Analiza techniczno-technologiczna możliwości oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących    z projektowanej wytwórni estrów kwasów tłuszczowych na istniejącej mechaniczno-biologicznej    oczyszczalni ścieków na terenie KS „WRATISLAVIA”.
 • Koncepcja uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie zakładu „NITRON” S.A. w Krupskim    Młynie.
 • Badania laboratoryjne w celu określenia technologicznych możliwości oczyszczania ścieków    przemysłowych po neutralizacji powstających w NITRON SA w Krupskim Młynie.
 • Rozdzielenie kanalizacji przemysłowej ścieków z produkcji zmian w Zakładach Tworzyw Sztucznych    NITRON SA w Krupskim Młynie.
 • Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Karpaczu. Karkonoski system kanalizacji etap I i II.
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mietkowie, Remont I Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w    Mietkowie oraz kanalizacja we wsi Wawrzeńczyce. 
 • Kanalizacja sanitarna w m. Długołęka – etap III;
 • Oczyszczalnia ścieków przemysłowych na terenie NITROERG S.A w Krupskim Młynie;
 • Oczyszczalnia ścieków w m. Dobrzyca – etap II.
 • Kanalizacja sanitarna z przyłączami w Wawrzeńczycach. 
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mietkowie. Remont i rozbudowa kanalizacji w Mietkowie.
 • Kanalizacja sanitarna dla miejscowości: Lizawce, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów z    włączeniem do projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice w gminie Oława.
 • Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Owczary z włączeniem do kanalizacji sanitarnej Oleśnicy    Małej w Gminie Oława.
 • Sieci zewnętrzne kanalizacji deszczowej i sanitarnej brudnej na terenie budowy „COLOROBIA” w    Żarowie przy ul. Strefowej.
 • Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Dobrzyca. Kanalizacja sanitarna w ul. Jarocińskiej i ul. Dr.    Blusiewicza w Dobrzycy.
 • Budowa kanału ø 0,60 m w ul. Żmigrodzkiej i Sułowskiej na odcinku od istniejącego kanału ø 0,6    m do wysokości ul. Księgarskiej we Wrocławiu.
 • Koncepcja kanalizacji gminy Jaworzyna Śląska.
 • Zbiorniki akumulacyjne wód technologicznych dla Sudzuker Polska S.A. Cukrownia Strzelin.
 • Podłączenie do karkonoskiego systemu wodociągów i kanalizacji ścieków powstałych na terenie    Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy.
 • Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej zlewni ul. Grudzińskiego w Swarzędzu. 
 • Koncepcja zwiększenia przepustowości kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kubika w Bolesławcu.    Program funkcjonalno-użytkowy.
 • Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Żmigrodzkiej Sułowskiej oraz wykonanie nasadzeń    kompensacyjnych w pasie zieleni przyulicznej ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu. 
 • Analiza techniczno-ekonomiczna budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedli: Żar,    Pustki, Ratyń, Jarnołtów, Jerzmanowo, Osiniec we Wrocławiu”
 • Kanalizacja sanitarna z miejscowości Góra do Roszkowa wraz z kanalizacją sanitarną Brzostowa –    Gm. Jaraczewo.
 • Koncepcja kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Zduny z uwzględnieniem gminy Cieszków
 • Budowa przepompowni ścieków „Dobra” przy ul. Przedwiośnie we Wrocławiu.
 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Janowiec Wielkopolski.
 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opolu.
 • Koncepcja skanalizowania obszarów Rusinowa i Kozice w Wałbrzychu.
 • Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Siechnicach.
 • Koncepcja kanalizacji gminy Moryń.
 • Uzbrojenie infrastrukturalne w sięgaczu łączącym ulice: Jana Amosa Komańskiego i Rumiankową    we Wrocławiu.
 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie.
 • Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Oleśnicy.
 • Skanalizowanie gminy Strzelin i Przeworno.
 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków sanitarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w    m. Gościejowice.
 • Modernizacja obiektów części biologicznej oczyszczalni ścieków w Legnicy.
 • Budowa rurociągu tłocznego osadów z ZPW „Na Grobli” wzdłuż ul. Szybowcowej do ul.    Traugutta we Wrocławiu.
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szklarskiej Porębie.
 • Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w m. Dąbrowa Górna z przesyłem ścieków do oczyszczalni    ścieków w Siedlcach. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w m. Kłopotów z przesyłem ścieków    do oczyszczalni ścieków w Osieku. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w m. Ustronie z    przesyłem ścieków do oczyszczalni ścieków w Składowicach.
 • Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej dla miejscowości: Bukowiec, Dąbrowica, Karpacz, Karpacz    Górny, Kostrzyca, Łomnica, Miłków, Ścięgny, Wojanów-Bobrów.
 • Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna w gminie Jaraczewo.
 • Koncepcja  kanalizacji sanitarnej miasta Niemodlin.
 • Modernizacja przepompowni ścieków „Psie Pole” ul. Piwnika Ponurego we Wrocławiu.
 • Popowodziowa odbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków „Polanica Zdrój” w Szalejowie    Górnym”.
 • Stacja zlewcza-budynek byłej oczyszczalni ścieków – Pracze przy ul. Janowickiej we Wrocławiu.
 • Modernizacja przepompowni ścieków przy ul .Pawiej i wymiana kanału tłocznego we Wrocławiu.
 • Oczyszczalnia ścieków „Prusice” w Pietrowicach Małych.
 • Oczyszczalnia ścieków w Piechowicach.
 • Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni ścieków dla Wisznia Mała.
 • Koncepcja kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków gminy Paszowice.
 • Linia przeróbki osadów dla oczyszczalni ścieków w Krośnie.
 • Koncepcja kompleksowego uzbrojenia terenu wsi Bolesławów.
 • Koncepcja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków oraz sieć kanalizacyjna w Czerniawie    Zdrój.
 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie.
 • Przepompownia ścieków w Łagiewnikach przy ul. Słowiańskiej.
 • Aktualizacja projektowanego kolektora sanitarnego w ul. Obornickiej we Wrocławiu.
 • Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Cukrowni Zduny.
 • Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków w Skokowej.
 • Kolektor główny doprowadzający ścieki oczyszczalni ścieków dla miasta Oleśnica.
 • Oczyszczalnia ścieków w Piechowicach.
 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie.
 • Budowa oczyszczalni ścieków dla ośrodka wypoczynkowego w Karpaczu.
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków dla m. Ziębice – Etap I.
 • Oczyszczalnia ścieków we wsi Mściwojów.
 • Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociąg w ul. Konstytucji 3 w Karpaczu.
 • Kanalizacja miasta i gminy Pleszew.
 • Kanalizacja miasta Węgliniec.
 • Oczyszczalnia ścieków w Krzepicach.
 • Oczyszczalnia  ścieków w Prochowicach.
 • Oczyszczalnia ścieków w Sobótce.
 • Oczyszczalnia ścieków w Węglińcu
 • Oczyszczalnia ścieków w Wiszni Małej
 • Gospodarka ściekowa na terenie gminy Trzebnica.
 • Oczyszczalnia ścieków w Siechnicach.
 • Oczyszczalnia ścieków w Wołowie.
 • Oczyszczalnia ścieków dla gminy Kobyla Góra.
 • Oczyszczalnia ścieków i kolektor w Piechowicach.
 • Grupowa oczyszczalnia ścieków Żarów.
 • Centralna przepompownia i oczyszczalnia ścieków dla m. Świebodzina.
 •  

  webdesign by kontika.com
  Copyright © 2010 www.biprowod.wroclaw.pl
  powered by quick.cms